Veiligheidsbeleid

Voorwaarden


Privacyverklaring

Wat is Owik | Peppels ?

Owik | Peppels is een online portfolio en leeromgeving. Je gebruikt dit platform om je ontwikkeling en leerproces vorm te geven door te plannen, ervaringen te borgen, feedback te verzamelen, te evalueren en een netwerk aan te leggen dat je daarbij steunt. Je hebt Owik of Peppels als zelfstandige student of professional aangeschaft, of jouw opleiding of school heeft het je ter beschikking gesteld.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden door de wetgever extra beschermd. Het is verboden om deze te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Welke persoonsgegevens verwerkt Peppels | Owik?

Als je een account bij Peppels | Owik hebt, verwerken wij altijd je naam en je e-mailadres. Als de school of opleiding voor jou het account heeft aangemaakt, verwerken wij aanvullend jouw schooladministratienummer. Dat doen we omdat we op basis daarvan kunnen zorgen dat je kunt inloggen en dat jouw docenten bijvoorbeeld huiswerk voor jou kunnen klaarzetten.

Tijdens het activeren van je account vragen we je om toestemming te geven tot het verwerken van deze gegevens. Als je jonger bent dan 16 jaar, vragen we of je toestemming hebt van je ouders. Vaak regelt je school of opleiding deze toestemming ook nog op een eigen manier, bijvoorbeeld door een toestemmingsformulier tijdens de intake voor alle platforms waar de school mee werkt.

Daarnaast kun je er zelf voor kiezen extra persoonsgegevens achter te laten, en te delen op jouw persoonlijke Presentatiepagina.

Data verklaring

We gebruiken je persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden:

  • we plaatsen GEEN advertentiecookies.
  • we communiceren NIET met advertentiesystemen van derde partijen.
  • we delen je data NIET met derden die niet nodig zijn om je account te laten werken.

Je portfolio is van jou!

Het portfolio dat je bouwt en de gegevens die je daar plaatst, zijn van jou en van niemand anders. Wij verstrekken jouw gegevens nooit aan andere partijen zonder jouw toestemming, tenzij dat noodzakelijk is om de overeenkomst met de school uit te voeren of als wij dit op basis van de wet verplicht zijn. Datzelfde geldt voor ICT-dienstverleners waar wij mee samenwerken om Owik | Peppels technisch te laten werken, dat hebben wij door middel van schriftelijke afspraken vastgelegd.

Hoe bewaakt Owik | Peppels mijn gegevens?

Owik | Peppels beheert jouw gegevens, in opdracht van je school of – als je zelf een account hebt aangeschaft – in jouw opdracht. Owik | Peppels heeft een zorgvuldig veiligheidsbeleid en slaat gegevens alleen maar op in Nederland. Owik | Peppels heeft alle beveiligingsmaatregelen getroffen die nodig zijn zodat anderen niet zonder jouw toestemming bij jouw gegevens kunnen. Die maatregelen evalueren we regelmatig en passen we aan als dat nodig is, of als er nieuwe technieken beschikbaar zijn.

Onze scholen sluiten met ons Verwerkers Overeenkomsten af, daarin staat precies welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Op onze beurt sluiten wij ook weer soortgelijke overeenkomsten af met onze medewerkers en bedrijven waar wij mee werken. 
Meer over ons veiligheidsbeleid kun je lezen onder Veiligheid.

Hoe kan ik over mijn eigen privacy waken?

Je bent aan het leren, je bent bezig je professioneel te ontwikkelen. Daar past bij dat je bijvoorbeeld je CV, je portfolio of een ervaring aan iemand wilt laten zien. Dat kan door (onderdelen van) je Presentatiepagina te delen. Misschien wil jij wel iemand volgen om geïnspireerd te worden, of wil iemand anders jou volgen. Het kan ook zijn dat je feedback van iemand op een opdracht wilt ontvangen omdat dat je helpt om beter te worden. De controle over je gegevens heb je dan ook in eigen hand.
In Owik | Peppels bepaal je helemaal zelf welke informatie je deelt, en met wie je die informatie deelt:

1. Onder je account-instellingen kun jij instellen wie de informatie van jouw Presentatiepagina mag zien die jij deelt. Je kunt kiezen uit de volgende niveaus: (a) iedereen, ook mensen die geen lid zijn van Peppels, (b) mensen die zijn ingelogd in Peppels, (c) alleen leerlingen van jouw school die zijn ingelogd in Peppels, (d) alleen jij. De gedeelde informatie is ook altijd zichtbaar voor mensen die jij zelf volgt of waar jij mee chat. Als je bijvoorbeeld een project of een werkervaring op jouw Presentatiepagina ‘deelt’ is deze ervaring alleen zichtbaar voor de mensen die jouw Presentatiepagina volgens de bovengenoemde instellingen kunnen zien.

2. Je kunt ook een link aan iemand mailen om jouw Presentatiegagina (alleen de gedeelde onderdelen) te bekijken of om feedback op een opdracht te vragen, bijvoorbeeld van een medestudent of van een stagebegeleider. Die link is beperkt (14 dagen) geldig.

3. Als iemand je tegen jouw zin wil volgen of met je wil chatten dan kun je deze persoon blokkeren.

Wat doet mijn school of opleiding?

De docenten van jouw school kunnen alles zien wat jij doet en ziet met uitzondering van je chat-berichten. Daarvoor zit je op school, dat is nodig, want zo kunnen zij jouw opdrachten nakijken en je begeleiden in jouw leerproces. Als jij naar de mening van je docenten niet goed omgaat met de spelregels van Owik | Peppels of met je eigen privacy kunnen de Peppels-beheerders op jouw school je account onzichtbaar maken: je kunt dan nog wel aan alle schoolzaken werken, maar je kunt niks meer van anderen zien of met anderen delen.

Bewaartermijnen

De gegevens die je zelf invoert op onze Presentatiepagina bewaren wij voor 3 maanden in onze backups.

Cookies op Owik | Peppels

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of worden uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op de website van Peppels worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies). Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, a.d.h.v. de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Wat kun jezelf doen?

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je hiermee instemt. Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Ik zit niet meer op school….

Als je met Owik | Peppels bent begonnen toen je op school zat of een opleiding volgde, dan kun je je account daarna nog steeds gebruiken. De docenten van jouw school kunnen dat dan natuurlijk niet meer. Het kan zijn dat jij je account niet meer wilt gebruiken en ook niet wilt dat wij je gegevens nog bewaren. Klik dan onder je naam op ‘account verwijderen’.

Jouw privacyrechten

Als je wilt weten welke gegevens we van jou verwerken, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten: (1) uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; (2) inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; (3) het laten corrigeren van fouten; (4) het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; (5) intrekken van toestemming; (6) bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; (7) overdraagbaarheid van gegevens.

Klachten en Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je vragen of klachten hebben stuur dan een mail naar: desk@peppels.net. Je kunt uiterlijk binnen één maand na ontvangst een reactie verwachten. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

We vinden jouw privacy belangrijk en hopen dat jij dat ook vindt. Daarom kun je altijd bij ons terecht als je vragen hebt. Als je vragen hebt over jouw privacy en/of onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar desk@peppels.net of per brief aan:


Peppels B.V.
Postbus 94368
1090 GJ AMSTERDAM


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 juli 2021