Plusdocument

Een waardevolle toevoeging

In het sectorakkoord VO 2014 - 2017 wordt de ambitie uitgesproken dat leerlingen het VO verlaten met diploma én plusdocument. Hiermee wordt zichtbaar hoe zij hebben gewerkt aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij hebben geboekt. Gedacht kan worden aan een persoonlijk document waarop succesvol afgeronde (talent)programma’s, stage-vaardigheden en specifieke vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport staan beschreven.


Elke activiteit kan binnen Peppels door de leerling of docent aan het Plusdocument gekoppeld worden. Het Plusdocument ‘vult zich’ vervolgens zelf en kan op elk gewenst moment worden ingezien of geprint worden om toe te voegen aan het rapport of diploma. Zo wordt het Plusdocument een waardevolle toevoeging op het rapport van de leerling.