Gepersonaliseerd leren

Hoe maak je maatwerk haalbaar?

Gepersonaliseerd leren is de ultieme uitwerking van gedifferentieerd leren in het onderwijs: elke leerling kan op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau leren, in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen leerthema’s en ontwikkeldoelen. Het onderwijs is niet meer puur methode- of organisatie gestuurd, de leerling is het uitgangspunt van het didactisch proces. Het eigenaarschap komt bij de leelring te liggen, de motivatie stijgt en het onderwijsrendement verbetert.


Vanzelfsprekend willen we dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden. Het Portfolio van Peppels maakt dat niet alleen mogelijk, maar zelfs relatief gemakkelijk te realiseren. Want het portfolio geeft inzicht in de individuele ontwikkeling en structureert alle stappen in het leerproces. Het maakt tempo- en niveau-differentiatie mogelijk en het helpt de leerling bij het ontwikkelen van zijn loopbaanvaardigheden


Of je als opleiding nu kiest voor kleine stapjes of een grote ommezwaai, in het portfolio van Peppels vinden docent en leerling alle functies die nodig zijn om invulling te geven aan het individuele leerproces. Gebruik van de Rubrics geeft een gedetailleerd inzicht in de individuele ontwikkeling, terwijl met de Blokken een route op maat kan worden gepland. Door middel van het Werklog en de interactieve Planner blijft de docent goed op de hoogte van de voortgang.


Blokken

Kies je eigen route

Onderwijsactiviteiten worden georganiseerd in blokken. Elk blok is gekoppeld aan een leerdoel en bestaat uit een planner en een log. Op de planner zetten docent en leerling de activiteiten: opdrachten, taken, toetsen, huiswerk. In het log houden leerling en docent een verslag bij van de voortgang. Van blokken die in serie zijn gezet wordt een blok pas actief nadat de student het voorafgaande blok heeft afgerond.


Rubrics

De voortgang objectief meten

In Peppels.net kan met behulp van rubrics een beoordelingsstructuur worden ingericht in meerdere vormen - voor talen, vaardigheden of competenties - en op meerdere niveaus - met criteria en eventueel descriptoren. Met deze structuur worden de doelstellingen van de onderwijsactiviteiten eenduidig gecommuniceerd en weet iedereen - ook de leerling - concreet wat er aangetoond moet worden.


360 graden feedback

Het netwerk als constante factor

Je leert niet langer alleen van je docent, maar van en met je mede-leerlingen en binnen een professioneel netwerk van docenten en externen. Feedback op activiteiten kan dan ook gegeven worden door de opleiding, door de leerling, en - op uitnodiging - door externen. Alle beoordelingen worden getoond in een grafisch overzicht dat in één oogopslag zichtbaar maakt hoe de leerling is beoordeeld. Zo ondersteunt het hele netwerk de ontwikkeling van de leerling.