Gepersonaliseerd leren

Peppels biedt alle bouwstenen die u nodig hebt om invulling te geven aan gepersonaliseerd leren. Met de uitgebreide feedback-functies geeft u ‘formatief beoordelen’ een duidelijke plek binnen het onderwijs. Aanvullend kunt u werken met feed-forwards, evaluaties en reflecties op het leerproces. U bepaalt zelf welke functies u op welke manier inzet, aansluitend bij de mogelijkheden en de cultuur van uw school. Peppels biedt structuur en overzicht, en geeft houvast aan individuele leerlingen en teams van docenten.

360-graden feedback

Een leerling leert niet alleen van de feedback van de docent, maar ook van feedback van externen: peers, pro’s en parents. Het wisselen van rol – van ontvanger naar gever van feedback - levert extra leerrendement op. Daarom is 360-graden feedback zo belangrijk in Peppels. Na het inleveren van een opdracht of het geven van een presentatie, wordt leerlingen direct gevraagd zichzelf beoordelen. Externen kunnen vanuit de opdracht worden uitgenodigd om feedback te geven. Zij ontvangen een link in de mail waarmee ze de opdracht kunnen zien en een beoordeling kunnen invoeren.

Het belang van rubrics

Rubrics spelen een belangrijke rol bij het geven van feedback, want het geeft de leerling inzicht in de doelen van het leerproces. Rubrics laten iedereen vanuit hetzelfde perspectief beoordelen zodat de feedback onderling goed te vergelijken is. Ten slotte wordt op basis van de feedback de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk gemaakt, vak- en jaaroverstijgend. In Peppels kan de school eigen rubrics gebruiken, maar er zijn ook veel standaarden aanwezig: het ERK, de leerdoelenkaarten of de 21st Century Skills van SLO, of de Dublin-descriptoren voor het HBO.

Structuur en houvast

Onderwijs anders organiseren

Peppels biedt structuur en overzicht en geeft houvast aan individuele leerlingen en teams van docenten. Dat maakt het mogelijk om onderwijs anders te organiseren en vakoverstijgende vaardigheden een plaats in het onderwijsproces te geven. Met projectonderwijs kan binnen één gemeenschappelijk thema vanuit meerdere vakgebieden worden gewerkt. Een team van docenten geeft integraal invulling aan een onderwijsprogramma, de ontwikkeling van de leerling wordt integraal èn vakspecifiek zichtbaar. Binnen elk vak kan worden gewerkt aan vakoverstijgende vaardigheden, bijvoorbeeld de 21st Century Skills. Leerling en mentor kunnen de feedback vanuit de verschillende vakken bekijken en bespreken welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Tempo- en niveaudifferentiatie

Met de blokken van Peppels kun je het onderwijs verder personaliseren. Elk blok is een mini-onderwijs-programma dat kan worden afgerond met een Evaluatie. De docent kan blokken in serie zetten. Leerlingen kunnen dan een nieuw blok openen zodra alle opdrachten uit het voorafgaande blok zijn afgerond. Zo kan elke leerling in zijn eigen tempo op zijn eigen niveau werken.

Grafische evaluatierapporten

Evaluaties in Peppels sluiten een peridoe of een thema af en kunnen worden beoordeeld op gekoppelde rubrics. Je geeft dan geen totaalcijfer, maar een score per doel en subdoel. Aansluitend kan een Feedforward worden opgesteld. In plaats van cijferrapporten kan in Peppels een formatief rapport worden aangemaakt. Zo krijgen rapportbesprekingen met ouders een andere wending.