ELOS portfolio

Routekaart voor wereldburgers

Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet onderwijs die tot doel heeft leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationaal georiënteerde toekomst. In de standaard van het EP-Nuffic is onder andere opgenomen dat ‘leerlingen alle opbrengsten en resultaten van hun internationale activiteiten in een in ieder geval digitaal portfolio borgen’. Het Elos portfolio van peppels.net structureert uw Elos-lijn vakoverstijgend en bouwt automatisch een portfolio op dat gefundeerd is op het Europees Referentie Kader (ERK) en het Common Framework for Europe Competence (CFEC). Peppels is partner van Europass.

Het Elos portfolio van Peppels.net kan opgebouwd worden uit meerdere onderdelen die aanvullend op elkaar of los van elkaar kunnen worden ingezet.

Junior- en seniorportfolio’s

De junior- en seniorportfolio’s worden automatisch gevuld op basis van de vakprogramma’s. De portfolio’s kunnen beoordeeld worden en er kunnen afspraken worden vastgelegd om de doorontwikkeling vorm te geven.

Vakoverstijgend programma

Elk vak kan activiteiten koppelen aan en van feedback voorzien op basis van het CFEC of het ERK. Het kan gaan om producten (verslagen) die ingeleverd worden of activiteiten (presentaties) die geobserveerd worden.

Werklog

Met het werklog doet de leerling op een laagdrempelige manier verslag van ervaringen, in woord en beeld. De docent kan het log volgen en er op reageren of eigen berichten toevoegen. Zo ontstaat een tijdslijn van ervaringen die de reflectie ondersteunt.