Borgingsportfolio's

Met Peppels kunt u eindelijk alle ‘traditionele’ portfolio’s een plaats geven binnen één platform.
Leerlingen kunnen gedurende hun gehele schoollooptijd in hun eigen tempo een portfolio opbouwen voor alle relevante curriculumonderdelen: LOB, het Plusdocument, het CKV-portfolio, leesdossiers en Tweetalig Onderwijs. Als docent kunt u monitoren, feedback geven en sturen waar dat nodig is.

Europees Taal Portfolio

Het Europees Taal Paspoort is een vast element in elk leerlingportfolio. Leerlingen kunnen zelfevaluaties doen, bewijzen toevoegen van hun ontwikkeling en deze eventueel 360-graden laten beoordelen op basis van het Europees Referentie Kader (ERK). Het paspoort wordt automatisch aangemaakt en kan direct geprint worden.
Lees meer

Loopbaan Portfolio

Werken aan je loopbaanvaardigheden

Stap-voor-stap bouwen aan je Loopbaanportfolio en je Curriculum Vitae. Dat doen leerlingen op hun Presentatiepagina in Peppels. De opbouw kan gestimuleerd worden door opdrachten onder regie van de mentor of docent, maar de leerling kan ook zelfstandig binnen- en buitenschoolse ervaringen toevoegen. Natuurlijk kan op alle ervaringen feedback worden gegeven. Zo werkt een leerling aan de ontwikkeling van zijn loopbaancompetenties. Het Portfolio kan gefilterd worden op elke vaardigheid. Zo kan de docent snel kijken hoe het staat met onderzoek naar werk en opleiding, of hoe het netwerk betrokken wordt.

LOB-aanpak

Kies voor een uitgebreide aanpak, met lesbrieven en opdrachten met een borgingscomponent voor het Portfolio. Of kies voor de compacte manier, waarbij leerlingen makkelijk zelfstandig hun ervaringen borgen. Natuurlijk heeft u met Peppels ook de beschikking over competentie- en beroepsinteresse-testen en kunt u ook de loopbaangesprekken borgen.

CKV-Portfolio

CKV-activiteiten worden geborgd met behulp van het Werklog: een tijdlijn-verslag van teksten maar vooral foto’s en filmpjes. De leerling is verantwoordelijk, de docent monitort en reageert. Aanvullend kunnen multimediale opdrachten worden ingezet, of periodiek Evaluaties worden gedaan als onderdeel van het PTA.

Portfolio voor 2-talig onderwijs

Met het ETP is de basis gelegd voor het TTO-portfolio. Maar ook de EIO-competenties en de junior- en seniorassessments zijn volledig geïntegreerd in Peppels. Zo kan een leerling al zijn EIO-ervaringen borgen en koppelen aan Communicatie, Burgerschap, Samenwerken en Ondernemerschap in een Europese context en wordt het TTO portfolio vak- en jaaroverstijgend opgebouwd.

Plusdocument

Het Plusdocument wordt vanzelf, vak- en jaar-overstijgend, aangemaakt, en kan op elk moment voor één of meer leerlingen tegelijk worden geprint. Natuurlijk kunnen zowel docenten als leerlingen projecten toevoegen aan het Plusdocument.