ELO & Portfolio: een ijzersterk duo

Met het ELO-Portfolio van Peppels werken leerlingen doelgericht aan hun ontwikkeling. Of het nu gaat om gepersonaliseerd leren, het ontwikkelen van leervaardigheden of formatief toetsen: de integratie van ELO en Portfolio-functies biedt het Voortgezet Onderwijs een optimale ondersteuning om eigentijds en toekomstbestendig onderwijs vorm te geven.

De ELO van Peppels

Maak uw onderwijs modulair met geavanceerde ELO functies. Zelf opdrachten ontwikkelen, multimedia-bestanden klaarzetten of deeplinken naar uitgeverijmateriaal. Complete cursussen maken per thema of periode. Formatief beoordelen op basis van rubrics. Leerprocessen monitoren met learning analytics, of vakoverstijgend coachen als mentor met voortgangsoverzichten. De ELO van Peppels is uiterst compleet, krachtig en gebruiksvriendelijk, en biedt volop mogelijkheden om te plannen, te regisseren en met elkaar te communiceren.

Het portfolio van Peppels

Een portfolio versterkt bij leerlingen het gevoel van eigenaarschap over hun leerproces, doordat ze hun leerervaringen borgen, overdraagbaar maken en 360 gr feedback uit hun netwerk ontvangen. In Peppels borgen leerlingen zowel product als proces. Zo krijgen ze inzicht in wat ze leren en hoe ze dat doen. Het portfolio van Peppels is innovatief, multimediaal en breed inzetbaar, per vak en vakoverstijgend. Er kunnen verschillende export-portfolio’s worden gedeeld met een toekomstige opleiding of werkgever, zoals een LOB- of Plusdossier.
Doelgericht en stap-voor-stap aan
je ontwikkeling werken

Het ELO-Portfolio van Peppels ondersteunt elke stap in het didactisch proces. Dat begint bij het inplannen van leeractiviteiten. Leerlingen borgen daarna hun ervaringen, verzamelen feedback en reflecteren daarop, samen met hun docent. Periodiek kan de ontwikkeling worden geanalyseerd om zo het het leerproces verder te sturen en nieuwe leeractiviteiten in te plannen. En voor al deze stappen zijn binnen Peppels geavanceerde en op elkaar afgestemde functies beschikbaar.LEERDOEL BEPALEN

Met modules maak je kleine onderwijsprogramma’s

Van een set samenhangende activiteiten maak je snel een klein onderwijsprogramma. Voeg met één klik opdrachten, bestanden, filmpjes, foto’s, linkjes en uitgeverijmateriaal toe. Je kunt een module koppelen aan een leerdoel en een instructie. Formuleer eventueel ingangseisen per module, zodat elke leerling op zijn eigen niveau kan werken. Cursussen die afgerond zijn, worden overzichtelijk gearchiveerd.


ACTIVITEITEN PLANNEN

Alle licenties van alle uitgevers voor alle scholen

Met slechte een paar kikken kunnen kunnen vanuit de Onderwijscatalogus alle uitgeverij-licenties op de studieplanner van leerlingen worden geplaatst.Vanaf volgend schooljaar is het ook mogelijk deeplinks naar de licenties van in te plannen. Zo kan het materiaal van de uitgevers in eigen arrangementen worden gebruikt.

ACTIVITEITEN PLANNEN

Zicht houden op de voortgang

De planner toont alle activiteiten binnen een bepaald vak of blok. Docent en leerling kunnen activiteiten toevoegen. Activiteiten kunnen direct vanuit de planner worden geopend. De activiteiten zijn te sorteren op deadline, startdatum en status (todo-ingeleverd-afgerond). Zo wordt in één oogopslag duidelijk waaraan moet worden gewerkt, voor leerling en docent.


LEERERVARINGEN BORGEN

Leren om terug te kijken

Ervaringen krijgen betekenis als ze verwerkt worden. Dat is de essentie van portfolioleren. Het werklog is het meest laagdrempelige instrument om leerervaringen te borgen. Multimediaal en met één klik te bereiken. De leerling doet het werk, de docent en mentor volgen, reageren en stimuleren.


LEERERVARINGEN BORGEN

Het publieke portfolio als interactief CV

Dit portfolio kan een leerling helemaal zelf inrichten. Met een omslagfoto, biografie, afgeronde projecten inclusief feedback, kleine presentaties en multimediale berichten over werk, opleiding en interesses. De leerling bepaalt welke content hij wil delen. Het portfolio kan worden ingezet als interactief CV bij intake of sollicitatie.


FEEDBACK VERZAMELEN

360gr feedback: peers, pro’s, parents

Zodra een opdracht ter beoordeling staat, kunnen leerling en docent feedback geven. Een leerling kan bovendien anderen uitnodigen feedback te geven. Alle beoordelingen worden heel overzichtelijk naast elkaar getoond, elk met een eigen kleurcodering. Een leerling leert van de feedback van anderen, maar ook door feedback te geven.

LEERDOEL BEPALEN

Van feedback naar feedforward

Op basis van ontvangen feedback kan zowel de leerling als de docent een optimalisatieplan opstellen. Aan zo’n feedforward kunnen activiteiten worden gekoppeld, deze worden automatisch opgenomen in de planners en in de agenda van de leerling.
ACTIVITEITEN PLANNEN

De vakoverstijgende agenda is ook door ouders in te zien

Alle activiteiten worden getoond in de vakoverstijgende agenda. Kleuren geven de status (todo-ingeleverd-afgerond) aan. Je kunt een activiteit rechtstreeks vanuit de agenda openen. De agenda van Peppels kan automatisch met externe agenda’s worden gesynchroniseerd. Zo kunnen ook ouders de workload bekijken.


ACTIVITEITEN PLANNEN

Plannen kun je leren

Met de tools van Peppels kun je alle activiteiten in samenhang plannen. Startdata, deadlines, stappenplannen: alles wordt overzichtelijk weergegeven in een lijstview en een tijdview. Zo leert een leerling te plannen en verantwoordelijkheid te nemen.


LEERERVARINGEN BORGEN

Van simpel huiswerk tot geavanceerde opdrachten

Borgen moet aantrekkelijk en relevant zijn. Opdrachten in Peppels zijn multimediaal en gebruiksvriendelijk. Teksten, foto’s, filmpjes en bestanden zijn in een handomdraai toegevoegd en worden wysiwig getoond. De docent kan opdrachten maken en klaarzetten, de leerling kan zichzelf ook opdrachten geven. Opdrachten kunnen aan het Plusdocument of Loopbaandossier worden gekoppeld.


FEEDBACK VERZAMELEN

Doelgericht beoordelen met rubrics

Rubrics geven de concrete doelen aan en dienen als basis voor 360 graden feedback. Binnen Peppels zijn veel standaarden aanwezig: Europees Referentie Kader (SLO), leerdoelenkaarten OB (SLO), de loopbaancompetenties (M Kuijpers), Meijerink, examenprogramma’s. De school kan ook een eigen structuur van rubrics inrichten.
ONTWIKKELING EVALUEREN

Formatief beoordelen met evaluaties

Een periode of programma kan als geheel geëvalueerd en beoordeeld worden. De leerling bereidt dit voor met een reflectie en een (vakoverstijgend) portfolio van bewijzen, de docent evalueert en beoordeelt. Het evaluatierapport geeft een grafisch overzicht per rubric: waar staat de leerling nu, wat is de ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode, en wat kan de leerling kan doen om zich te verbeteren?


ONTWIKKELING EVALUEREN

Learning analytics

Met de geavanceerde Learning Analytics hebben leerling, docent en coach altijd overzicht. Per vak en periode. Maar oo vakoverstijgend en jaaroverstijgend. Monitoren van de voortgang op skills, workload, leerproces en leernetwerk. Visuele rapportages om bijvoorbeeld ouders te informeren. Geavanceerde analyses om het leren nog effectiever te maken.


Voortdurend leren

"Gebruik van een Portfolio helpt een cultuur te versterken waarin het voortdurend leren en jezelf ontwikkelen centraal komt te staan."