Leren Doe Je Voor Jezelf

De complete en doelmatige ELO

Maak kennis met de meest krachtige en gebruiksvriendelijke ELO voor het Voortgezet Onderwijs. Helemaal ontworpen vanuit een didactisch perspectief. Maak in een handomdraai eigentijdse, multimediale opdrachten. Integreer materiaal van uitgeverijen en ander extern materiaal. Gebruik interactieve studiewijzers om het leerproces te sturen en zet rubrics in om feedback te geven. Daag leerlingen uit leervaardigheden in te zetten en faciliteer uw docenten in het verlagen van de werkdruk.

Peppels gebruiken als ELO

 • Een innovatieve, gebruiksvriendelijke en complete ELO
 • Naadloze integratie met het beste digitale Portfolio voor het VO
 • Ondersteuning van uw onderwijsinnovatie, stap-voor-stap
 • Deskundig onderwijsinhoudelijk advies en toegankelijke helpdesk
 • Voor doelgericht en eigentijd onderwijs

Overstapservice

Overweegt u over te stappen van uw huidige ELO naar Peppels Owik? Dat is makkelijker dan u misschien denkt. Maak gebruik van onze handige overstapservice. Wij helpen u graag.


De beste ondersteuning voor uw onderwijs

Borging van uw totale curriculum

Peppels faciliteert docenten om samen het gehele onderwijsprogramma uit te werken, te ordenen en te bewaren.
 • Opdrachteneditor met diverse vraagtypen
 • Modulair ordenen van het lesprogramma
 • Materiaal van uitgeverijen s-s-o integreren en deeplinken
 • Mediatheek voor ondersteunend materiaal

De interactieve planner maakt al uw onderwijsmateriaal toegankelijk

Peppels biedt leerling en docent de mogelijkheid om vanuit één portal te plannen, te monitoren en te sturen, vak- en jaaroverstijgend.
 • Interactieve studiewijzers functioneren als routeplanner
 • Voortgangsmonitor op individueel en op groepsniveau
 • Vakoverstijgende agenda met planningstools voor leerlingen
 • Speciale overzichtspagina voor coach of mentor

Doelgericht werken en ontwikkeling analyseren

Peppels geeft leerling en docent inzicht in doelen, borgt gerichte feedback en maakt analyse van de ontwikkeling mogelijk.
 • Standaard rubrics van SLO en eigen rubrics
 • 360 graden feedback (peers, pro’s en parents)
 • Grafische overzichten van de ontwikkeling
 • Evaluatierapport toont formatieve voortgang

Activeren en motiveren van leerlingen

Peppels daagt leerlingen uit om leervaardigheden in te zetten en door te ontwikkelen, en binnen- en buitenschools leren te combineren.
 • Tools voor reflectie op proces, product en periode
 • Leren om te plannen met agenda en stappenplannen
 • 360 gr feedback: jezelf beoordelen en feedback verzamelen
 • Samenwerken en samen werken aan opdrachten

Maatwerk realiseerbaar maken

Peppels biedt elke leerling de mogelijkheid op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo te werken, binnen de kaders en de mogelijkheden van de school.
 • Feed-forward: o.b.v. feedback nieuwe activiteiten plannen
 • Keuzeblokken: inschrijven voor onderwijsprogramma’s
 • Onderwijsprogramma’s voorwaardelijk aan elkaar maken
 • Groepen ‘op maat’ samenstellennop basis van diverse criteria

Korte-lijnen-communicatie tussen leerling en docent

Peppels maakt interactie tussen docent en leerling gericht en efficient.
 • Talkpage: notitieblok bij per opdracht
 • Uitgebreide feedbackmogelijkheden: kantlijn, commentaarveld etc.
 • Vaklog: procesverslag voor leerling, docent en coach
 • Notificaties en meldingen per leerling of groep

Ingebouwde reflectie- en evaluatiemomenten

Peppels biedt continu de mogelijkheid te reflecteren en evalueren.
 • Vakoverstijgende evaluaties o.b.v. reflectie en portfolio
 • Evaluatie per lesprogramma
 • Reflectie per opdracht of activiteit
 • Vaklog voor reflectie op proces

Alle nodige koppelingen en integraties

Peppels maakt met standaardkoppelingen het werken efficienter.
 • Magister en SOM: elke nacht synchroniseren van leerlinggegevens
 • Entree (Kennisnet): Identity Provider en Service Provider
 • Edu-iX (ELF en ILF), klaar voor ECK-ID, en VO-content
 • PlagScan: plagiaatcontrole (optioneel)

Integratie met het beste Digitale Portfolio voor het Voortgezet Onderwijs

Peppels integreert het portfolio in het primaire proces.
 • Automatisch portfolio per vak, jaaroverstijgend
 • Plusdocument: door leerling en of docententeam aan te maken
 • Loopbaandossier voor doorstroom naar vervolgopleiding
 • Presentatiepagina en interactief CV voor online netwerken