Dollard College Groningen

Leerlingen worden opgeleid tot Peppels Experts

Door Jan Peter ter Horst
Het Dollard College in Groningen heeft, samen met Peppels, een groep leerlingen opgeleid tot Peppels Experts. Dat creëert niet alleen draagvlak bij de gebruikers, maar versterkt ook het gevoel van eigenaarschap bij de leerlingen.

Trots en enthousiast

In de Peppels Expertgroep van het Dollard College zitten twee leerlingen uit elke klas die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Doel is dat de leerlingen elkaar en de docenten gaan adviseren wat relevant is voor het portfolio. De opleiding hebben de leerlingen in hun vrije tijd gedaan. “Ze waren allemaal direct enthousiast en trots dat ze expert zijn", vertelt Jeltske Beeksma, projectleider LOB. "En de training verliep supersnel. Ze hadden het meteen in de vingers".

Het Dollard College is nog niet zolang geleden begonnen met Peppels en zit nog in de ‘opstart-fase’. "Door leerlingen expert te maken, creëren we draagvlak en geven we het portfolio een duidelijke plek in de school", legt Jeltske uit. "De leerlingen pikken het echt snel op en maken op hun beurt de docenten weer enthousiast".

Logisch om bij de leerlingen te beginnen

"Onze leerlingen vinden het echt leuk om met Peppels aan de slag te gaan. Dat zag je ook in de expertgroep. Omdat het iets van henzelf is, waarover ze zelf zeggenschap hebben. Als leerlingen doorhebben dat ze ook over hun eigen interesses kunnen schrijven, over dingen die buiten de school plaatsvinden en waarvan ze energie krijgen, nou dan gaan ze wel. Maar ze vinden het ook heel leuk om hun werklog bij te houden, al is het plaatsen van filmpjes voor sommigen nog wel lastig. En natuurlijk om een achtergrondje bij hun profiel te plaatsen, en dat Peppels soms op Facebook lijkt."

Jeltske Beeksma, projectleider LOB:
"We willen graag dat het portfolio goed gebruikt gaat worden binnen onze school. En vooral ook dat de leerlingen zelf eigenaar worden. Dan is het logisch om bij hen te beginnen. Zij moeten ermee werken. Dus als je de leerlingen enthousiast maakt, en ze ervaren bepaalde dingen in de les die ze leuk vinden, dan gaan ze denken: dat is echt iets om in mijn portfolio te plaatsen."

Sneeuwbaleffect

"In de expertgroep zitten nu 20 leerlingen. Maar het moet breder worden. We hebben foto’s gemaakt van de training en die op ons portal gezet. In een volgende stap gaan we in de expertgroep bespreken hoe we er meer leerlingen bij kunnen betrekken. Wat dat betreft gaat het net zoals in veel organisaties tegenwoordig: je moet het niet van bovenaf opleggen, maar het van onderaf stimuleren."


"De docenten leren ook weer van de expertgroep. Zo hebben we gemerkt dat ze het soms lastig vinden om over hun leerervaringen te schrijven. Daar zijn wij nu mee bezig: Wanneer is een opdracht goed voor een leerling? We willen dat leerlingen ook daarover gaan meedenken. Zodat we opdrachten krijgen die echt portfolio-waardig zijn. Want het portfolio moet geen gemakkelijke verzamelbak worden. En natuurlijk hopen we dat, als een docent een keer in de klas iets vertelt, de leerlingen dan naar hem toelopen en zeggen: dit is nou een leuke opdracht voor Peppels. Zo maak je de docenten ook bewuster."

Steeds opnieuw agenderen

"Het eigenaarschap moet echt bij de leerlingen zelf liggen, maar collega’s en management moeten ook wel iets uitstralen. Het is in eerste instantie natuurlijk een papieren beslissing: alle leerlingen moeten een portfolio hebben. Dan wordt dat portfolio aangeschaft, maar daarna begint het allemaal pas. Mijn rol als projectleider is het om alle lijnen steeds weer op de agenda te zetten, en steeds weer te vertellen: het portfolio is er nu wel, maar dat betekent niet dat we klaar zijn!"


"Werken met een portfolio is voor de collega’s iets nieuws. Veel van hen zien supersnel wat ze ermee kunnen en die hebben direct allemaal ideeën. Maar er zijn er ook die het als iets extra’s zien. Dat is het natuurlijk niet, maar het voelt wel zo omdat het nieuw is. Maar met al die enthousiaste leerlingen krijg je ook die collega’s wel mee."